รายละเอียด Description

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
ให้ผู้เล่นดาวน์โหลด แพทช์ล่าสุดอันนี้ Full Data (Link 1) 861 MB Mounting System Download
Full Data (Link 2) 697 MB Google Drive Download
Full Data (Link 3) 697 MB Mega Upload Download

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download