Server 1 :
Server 2 :
Server 3 :
Server Wer :
ไอดี : 2736
ตัวละคร : 4029
กิลทั้งหมด : 19
ออนไลน์ : 182