Server 1 :
Server 2 :
Server 3 :
Server Wer :
ไอดี : 3028
ตัวละคร : 4896
กิลทั้งหมด : 28
ออนไลน์ : 168