ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจจ้า ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจจ้า
SEASON 2
EXP X 9
DROP 30
SEASON 8
EXP X 30
DROP 30
ติดตามข่าวสาร ได้ที่เวปบอรด์และแฟนเพจจ้า