ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจจ้า ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจจ้า
SEASON 2
EXP X 9
DROP 30

เปิดวันที่ 1 พฤจิกายน
SEASON 8

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เวปบอรด์และแฟนเพจจ้า